Pjesmice za bebe - ucilicaučilica
                                                                

                                                                                                                                          Pitch & Potch Pitch&Potch
   

GRAŠKOGRAD

U jednom vrtu među cvijeeeećem,
sićušan grad se sakrio.

U njemu žive mala biiića,
kažu da graškograd je to.

To može samo tiii ja,
ajmo ih posjetiti sad

I vidjet ćemo sitno zrrrnje,
i sitan graškograd, GRAŠKOGRAD!